Hyttans scen

Hyttans scen går att hyra och betalas genom 10% av biljettintäkterna.

Under sommaren 2017 kom bl a Stiko Per vandrande till hyttan igen.Han kom för att spela för SOS barnbyar tillsammans med Martin Almgren.

Lite senare under sommaren hade vi ett populärt besök av James Hollingworth
som spelade och sjöng visor för oss.

Ring Barbro Gerdtsson för mer information:
073 818 89 66