Hyttans scen

Hyttans scen går att hyra och betalas genom 10% av biljettintäkterna.

Tidigare somrar har bl.a. Stiko Per uppträtt på hyttans scenen. Han samlade in bidrag för SOS barnbyar tillsammans med Martin Almgren. Även James Hollingworth har gjort uppskattade spelningar på scenen. Ett antal brölopp har också skett i den unika miljön. Årligen ordnar Löas Kultursällskap luciafirande med luciatåg i hyttan.

Ring Margareta Gustafsson, hyttfogde, för mer information och bokning: 070-278 40 52.