Om Hyttans hemligheter

Löa hytta rymmer många hemligheter, spännande livsöden och skrönor men även tekniska små underverk och kluriga lösningar.

Vårt mål är att skapa en mötesplats för upplevelser och kunskap kring hyttans genuina och välbevarade Bergslagsmiljö. Vi vill också bidra till att intressen inom t ex teater, dans, musik, måleri och olika hantverk utvecklas.

Startskottet blir nu i sommar (2017) då det är premiär på vår teatervandring genom hyttan, arrangerad av Löa Hembygdsförenings Teatersektion. Då kommer hyttan att förvandlas till en scen för en dramatiserad berättelse i form av en upplevelsepromenad.

Berättelsen kommer att handla om de olika människorna som bodde och arbetade vid en bergsmansgård under en tid då hyttan var igång för fullt och utgjorde ett självklart centrum i byn. Karaktärerna kommer delvis att gestaltas av skådespelare men det kommer också att finnas fiktiva gestalter som skapas med hjälp av ljud- och ljusteknik.

Konstnärlig ledare är Helena Brusell som har många års erfarenheter från liknande evenemang med Trolska skogen uppe i Mellanfjärden. Helena har även de sista åren varit med och arbetat med Löas välbesökta utomhusteater Trollstigen.

hytta_vy  hytta_barn

Designed in WordPress by Liw Design