Med stöd av

Bidragsgivare och sponsorer av Hyttans Hemligheter 2019:

Tidigare år har Hyttans Hemligheter fått stöd från:

Sparbanksstiftelsen Bergslagen, Adolf Lindgrens Stiftelse, Lindesbergs Kommun, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Örebro län, Region Örebro Län, ABF, Ljusnarsbergs kommun, Lions Club Storå, Tottos Minnesfond och Perssons Magasin.

Plus ett 30-tal lokala företag!

Icke att förglömma alla lokala barn, ungdomar och vuxna som lagt ned 1000-tals ideella timmar för att Hyttans Hemligheter ska kunna spelas 2019. Tack!