Om Löa Hytta

HyttanS

Löa Hytta Anders Bogland foto

d21tmp01

I Löa hytta finns en fantastisk miljö bevarad som berättar om bergsbruk och järnhantering från en tid då Sverige stod för en tredjedel av världens järnproduktion. Den lilla byn Löa var då en av många små byar i Bergslagen som tillsammans bidrog till denna storhetstid.

Utgrävningar har visat att järnframställning förekom i Löa redan under tidig medeltid. Kvarnen och sågen, som liksom hyttan var andelsägda, är också bevarade och bidrar till bilden av arbete och vardag i den gamla bergsmansbyn.

Under 1800-talet köptes många av de små bergsmanshyttorna upp av brukspatroner och storföretag. Men Löabönderna föredrog med envishet och uthållighet att själva driva sin hytta efter gammalt mönster fram till 1907 då hyttan blåstes ner för sista gången.

Unikt för Löa är att hyttelaget aldrig har upplösts. Enskilda Löabor är fortfarande delägare i hyttan och hyttstämman fattar årligen beslut i frågor kring hyttan och dess bevarande och upprustning.

Margareta Gustafsson HyttfogdeMargareta Gustafsson

Carl-Eric Persson Hyttfogde
Carl-Eric Persson

Lars Larsson 1813-1909
Lars Larsson