Förstudie

I Löa har teateräventyret Trollstigen spelats för barnfamiljer under de senaste somrarna. Teatersektionen i Löabygdens Hembygdsförening och många av Löas invånare har haft ett stort engagemang i evenemanget.

Tillsammans med Helena Brusell från Trolska Skogen, som tidigare också stått för manus och regi till Trollstigen, har diskussioner förts om hur man skulle kunna utveckla de här teatertraditionerna med Löa hytta som kuliss. Helena har tillsammans med ett team av professionella resurser genomfört en förstudie.

Förstudien är gjord med hjälp av Lindesbergs kommun, region Örebro län, Leader Bergslagen och Sparbanksstiftelsen Bergslagen. Studien är koncentrerad till hyttan och de förutsättningar som Teatersektionen har att tillsammans med övriga Löabor, offentliga finansiärer och andra samarbetspartners förverkliga sina visioner.

I förstudien framgår att Löa hytta har stora möjligheter att utvecklas till ett nationellt besöksmål.

Läs förstudien i sin helhet >>

forstudie_bild1