Tillgänglighet

Vårt mål är att få hyttområdet så handikappvänligt som möjligt.
Idag går scenen att nå med rullstol. Till de byggnader vi använder i Hyttans Hemligheter finns ramper uppbyggda. Det finns en handikapptoalett uppe vid biljettkontoret.